H2

Přístup ERC k vodíku: vše z jednoho jediného zdroje

Transformace vlastních dodávek energie je jednou z největších výzev, kterým v současnosti čelí osoby s rozhodovací pravomocí ve středně velkých průmyslových podnicích. Z tohoto důvodu ERC vyvinulo holistický přístup speciálně pro řešení vodíkových projektů.

ERC Group nabízí celé spektrum, od energetické optimalizace stávajícího systému přes předběžnou studii a tvorbu konceptu, realizaci analýzy ziskovosti až po výstavbu a zprovoznění systémů, a působí jako jediný kontakt v průběhu celého projektu. doba. Díky dosavadním zkušenostem s koncepcí vodíkových projektů je i přes individualitu projektů vysoká míra povědomí o potenciálních zdrojích chyb.

Další složkou přístupu ERC je holistické využití všech energetických a materiálových toků. Tímto způsobem jsou identifikována všechna potenciální použití a konfigurace systému a jeho provozní strategie jsou co možná nejblíže teoretickému maximu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.