DeNOx

Slide 1

SNCR

Selektivní nekatalytická redukce oxidů dusíku

Reakce redukčních činidel (např. močoviny nebo čpavkové vody), při které se odštěpují čpavek s oxidem dusnatým (NO) a oxidem dusičitým (NO2).

Tato reakce probíhá jen při teplotách od 880 do 1080°C (max. 850 - 1100  °C).

SNCR
Slide 2

SCR

Selektivní katalytická redukce oxidů dusíku

Reakce čpavku s oxidy dusíku (NO a
NO2) při teplotách od 200 až 450 °C.

SCR
Slide 3

ERC - plus

Selektivní katalytická + nekatalytická redukce oxidů dusíku

Tato varianta kombinuje výhody jak SNCR, tak SCR technologií.

Technologie ERC-plus je vhodná všude tam, kde jsou kladeny značné nároky na nízký čpavkový skluz (NH3) a na vysoké hodnoty redukce NOX, které již nejsou dosažitelné klasickou SNCR technologií.

ERC-plus
PlayPause
previous arrow
next arrow
Shadow

 Ve stacionárních spalovacích zařízeních vznikají při spalování uhlí, ropných produktů, zemního plynu, tuhých komunálních odpadů a zvláštních odpadů různorodé škodlivé látky – zejména oxidy dusíku (NOX). Reakcí oxidů dusíku se složkami atmosféry vzniká např. ozon, který dále vede k tvorbě tzv. letního (fotochemického) smogu.

Ostatní produkty, jako jsou např. kyselina dusičná, se dostávají ve formě kyselých dešťů do půdy a také do vody.  Následné hromadění dusičnanů má pak negativní dopad na zdraví lidí, rostlin a zvířat.

Povolené  emisní limity jsou stanoveny zákonem a musí odpovídat nařízení komise (EU) 2015/1189, kterým se řídí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

Společnost ERC patří do čela nejvýznamnějších společností v Evropě, jenž vyrábí a dodávají DeNOX technologie (navržené podle individuálních požadavků zákazníků).

Samozřejmostí je také výroba a prodej redukčních prostředků pro provoz DeNOx zařízení.

Redukční prostředky:

  • satamin (roztok močoviny s aditivem) – výrobek společnosti ERC Emise Redukce Concepty s.r.o.
  • roztoky močoviny
  • čpavková voda
  • plynný amoniak
  • další chemikálie obsahující amoniak

Základní chemické reakce:

  • SCR: 4 NO + 4 NH3 + O2  > 4 N2 + 6 H2O
  • SNCR: NH2 + NO  > N2 + H2O
  • Reakce s amoniakem (čpavkem): 4 NO + 4 NH3 + O2  > 4 N2 + 6 H2O
  • Reakce s močovinou: 2 NO + (NH2)2CO+ ½ O2  > 2N2 + 2 H2O + CO2
DeNOx_cz

Principielní schema DeNOX technologie

Sekundární opatření ke snížení NOX: