ERC-plus

Tato varianta DeNOX technologie v sobě kombinuje výhody jak SNCR, tak SCR technologií. Technologie ERC-plus je vhodná všude tam, kde jsou kladeny značné nároky na nízký čpavkový skluz a na vysoké hodnoty redukce NOX, které již nejsou dosažitelné klasickou SNCR technologií.

Čpavkový skluz (NH3), který přirozeně vzniká z chemické reakce technologie SNCR, je následně v katalytickém dočišťovacím stupni (katalyzátoru) využit k další redukci oxidů dusíku. Díky této další reakci může být tak zajištěno udržení hodnoty čpavkového skluzu na velmi nízké úrovni, při zachování vysoké redukce NOX .

Katalyzátor je v kotli umístěn tak, aby reakční teplota při nominálním výkonu spalovacího zařízení dosahovala cca 350 – 450 °C.

 

ERC-plus

1.Spalovací aditivum, 2. Palivo, 3. Ovládání, 4. SNCR, 5. Směšovací a rozdělovací modul, 6. Voda, 7. Atomizační vzduch, 8. DeNOx-aditivum, 9. SCR

 

Hlavní výhody metody ERC-plus:

  • dodržení limitu NH3 i při vysoké redukci NOX
  • nižší nároky na objem katalyzátoru oproti SCR technologii
  • snížení nákladů na výměnu katalyzátoru
  • minimální NH3 (čpavkový skluz) v porovnání s SNCR technologií
  • kompletní řešení “z jedné ruky”

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.