SCR

Pod pojmem selektivní katalytické snižování oxidů dusíku (SCR) se rozumí reakce čpavku s oxidy dusíku (NO a NO2) při teplotách od 200 až 450 °C.

 

Hlavní části SNCR technologie:

  • zásobník pro redukční prostředek – nádrž – při venkovním použití jsou vyhřívané
  • směšovací a rozdělovací zařízení – modul – umístěn co nejblíže vstřikování v kotli, aby byla reakční doba co nejkratší
  • vstřikovací systém– kopí (nebo vstřikovací mříž)– je koncipován vždy tak, aby reakce mohla probíhat v rámci vhodného teplotního rozsahu a aby bylo dosaženo optimálního rozložení koncentrace redukčního prostředku před katalyzátorem
  • SCR reaktor – katalyzátor

 

SCR_cz

Principielní schema SCR technologie

 

Katalyzátor je v kotli umístěn tak, aby reakční teplota při nominálním výkonu spalovacího zařízení dosahovala cca 350 – 450 °C.

 

Hlavní výhody SCR zařízení:

  • vysoká hodnota možné redukce NOX
  • minimální čpavkový skluz NH3
  • variabilita montáže
  • regulace množství redukčního prostředku v závislosti na kolísavé kvalitě paliv
  • montáž v relativně krátké době při odstávce kotle

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.