SNCR

Pod pojmem selektivní nekatalytická redukce oxidů dusíku (SNCR) se rozumí reakce redukčních činidel (např. močoviny nebo čpavkové vody), při které se odštěpují čpavek s oxidem dusnatým (NO) a oxidem dusičitým (NO2). Tato reakce probíhá jen při teplotách od 880 do 1080 oC (max. 850-1100 oC).

 

Hlavní části SNCR technologie:

  • zásobník pro redukční prostředek – nádrž – při venkovním použití jsou vyhřívané
  • směšovací a rozdělovací zařízení – modul – umístěn co nejblíže vstřikování v kotli, aby byla reakční doba co nejkratší
  • vstřikovací systém– kopí – je koncipován vždy tak, aby reakce mohla probíhat v rámci vhodného teplotního rozsahu

 

SNCR_cz

Základní princip SNCR technologie

 

Hlavní výhody SNCR zařízení:

  • optimální rozdělení redukčního prostředku
  • vysoká variabilita montáže SNCR komponent
  • regulace množství redukčního prostředku v závislosti na kolísavé kvalitě paliv
  • montáž v krátké době při odstávce kotle

 

Nabízíme provedení zkoušek SNCR technologie na Vašem spalovacím zařízení.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.